Hình minh họa - sưu tầm

Hình minh họa – sưu tầm

Tài liệu giáo dục giới tính,

Quyển sách này sẽ giúp bạn hoặc con em bạn: 

 1. Hiểu rõ những những thay đổi cơ thể và sinh lý ở tuổi dậy thì
 2. Tránh nhiễm và lây bệnh do quan hệ tình dục.
 3. Tránh thụ thai ngoài ý muốn.
 4. Sống lành mạnh, về thể chất lẫn tinh thần.

Quyển sách do Bác sĩ và Dược sĩ trong “Chương trình Vấn Đáp SỐNG KHỎE” biên soạn và phổ biến miễn phí. Tài liệu do Hoa Kỳ và Canada biên soạn.

*** BAN BIÊN TẬP

 1. Bác sĩ Nguyễn Phi Yến (Hoa Kỳ)
 2. Bác sĩ Nguyễn Quyền Quới (Hoa Kỳ)
 3. Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài (Hoa Kỳ)
 4. Bác sĩ Thái Minh Trung (Hoa Kỳ)
 5. Dược sĩ Dương Chi Thủy (Hoa Kỳ)
 6. Dược sĩ Lưu Thúy (Canada)
 7. Dược sĩ Nguyễn Phước Thùy Nhung (Canada)

File PDF gồm 127 trang – dung lượng 1mb

Download file PDF tại đây – Tài liệu do data4kid sưu tầm và giới thiệu

3 Điều Cần Nhớ – Bạn hãy nhớ kỹ 3 điều:

 1.  Bạn trẻ tuổi, những đòi hỏi tình dục của bạn rất mạnh. Bạn có thể quyết định kiêng cữ*, tức không giao hợp, cho đến khi thành hôn.
 2. Bạn vẫn phải chuẩn bị sẵn bao cao su để đến lúc bạn giao hợp, bạn không bị lây nhiễm bệnh và thụ thai (hay gây thụ thai) ngoài ý muốn.
 3. Giao hợp không phải là một hành động nhất thời, vì có thể đưa đến nhiều hậu quả lâu dài mà bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Bạn cần hiểu rõ sinh lý của hành động giao hợp để khỏi mang họa vào thân hay gây họa cho người bạn tình.

Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_001 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_002 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_003 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_004 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_005 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_006 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_007 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_008 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_009 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_010 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_011 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_012 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_013 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_014 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_015 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_016 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_017 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_018 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_019 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_020 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_021 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_022 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_023 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_024 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_025 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_026 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_027 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_028 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_029 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_030 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_031 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_032 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_033 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_034 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_035 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_036 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_037 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_038 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_039 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_040 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_041 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_042 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_043 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_044 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_045 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_046 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_047 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_048 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_049 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_050 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_051 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_052 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_053 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_054 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_055 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_056 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_057 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_058 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_059 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_060 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_061 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_062 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_063 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_064 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_065 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_066 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_067 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_068 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_069 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_070 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_071 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_072 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_073 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_074 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_075 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_076 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_077 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_078 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_079 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_080 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_081 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_082 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_083 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_084 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_085 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_086 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_087 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_088 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_089 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_090 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_091 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_092 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_093 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_094 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_095 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_096 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_097 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_098 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_099 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_100 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_101 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_102 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_103 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_104 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_105 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_106 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_107 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_108 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_109 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_110 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_111 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_112 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_113 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_114 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_115 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_116 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_117 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_118 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_119 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_120 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_121 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_122 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_123 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_124 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_125 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_126 Tuoi tre va Tinh duc - tailieu cua Hoa Ky va Canada_127

 

About data4kid

Vì trẻ em Việt Nam Hôm nay & Ngày mai / For Vietnamese Children Today & Tomorrow ( Mẫu đăng ký nhận tất cả tài liệu từ dự án: http://wp.me/p1Vk8a-12L )

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s